Ο χώρος μας

Alma Reiki - Συμβολα Ρεικι

 

 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΡΕΙΚΙ ΓΕΝΙΚΑ

 

Τα ιστορικά σύμβολα του Ρεικι είναι τέσσερα (4) των οποίων η ακριβής προέλευση τους ακόμη διχάζει ,όλους αυτούς που προσπαθούν να ορίσουν την ακριβή διαδρομή τους ακόμα και μέσα στα τελευταία 2000 – 3000 χρόνια. Οι ρίζες τους είναι σίγουρο ότι βρίσκονται στην Ανατολή ,αλλά το πιο σημαντικό είναι η σωστή διάδοση και χρήση τους ,κάνοντας το Ρεικι ένα παγκόσμιο «θεραπευτικό» εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ’όλους σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

 

Θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι το παραδοσιακό σύστημα Ρεικι που ίδρυσε ο Μικάο Ουσούι περιέχει τέσσερα (4) σύμβολα και δεν μπορεί να προστεθεί η να αφαιρεθεί  οτιδήποτε από αυτά.   Η προφορική μόνο μετάδοση τους μέχρι κάποια χρόνια πριν ,είναι υπεύθυνη για τις διάφορες παραλλαγές που εμφανίζουν τα σύμβολα. Η μυστικοπάθεια αυτή έπαψε να υπάρχει τα τελευταία χρόνια δίνοντας τέλος σε παρανοήσεις και δεισιδαιμονίες φθάνοντας όμως πολλές φορές και στο αντίθετο άκρο της πλήρους προβολής τους (π.χ. μέσω ίντερνετ) προκαλώντας ίσως τα ίδια προβλήματα όπως και πριν.  Τα σύμβολα από μόνα τους είναι απλά σχήματα χωρίς καμία δύναμη. Για να μπορεί κάποιος να τα ενεργοποιήσει θα πρέπει ο ίδιος να έχει πρώτα συντονιστεί σ’αυτά από έναν δάσκαλο του Ρεικι μέσω του συντονισμού και να είναι ενήμερος για την λειτουργία και την χρήση τους.