Ο χώρος μας

Εκπαίδευση Reiki


Υπάρχουν τρία (3) επίπεδα μάθησης Ρεικι :

Πρώτος Βαθμός


Θεωρία γύρω από την ιστορία του Ρεικι, τις βασικές τεχνικές «θεραπείας».
Συμπεριλαμβάνει τέσσερεις (4) συντονισμούς.
Διάρκεια ένα (1) Σαββατοκύριακο.


Δεύτερος Βαθμός


Χρήση των τριών (3) συμβόλων, τεχνικές «θεραπείας», εστιασμένη «θεραπεία», νοητική «θεραπεία», «θεραπεία» από απόσταση.
Συμπεριλαμβάνει έναν (1) συντονισμό.
Διάρκεια ένα (1) Σαββατοκύριακο.


Τρίτος Βαθμός   

Μύηση στο βαθμό Master, χρήση του συμβόλου Master, προχωρημένες τεχνικές «θεραπείας», καθώς και η διαδικασία των συντονισμών για όλους τους βαθμούς.
Συμπεριλαμβάνει έναν (1) συντονισμό στο σύμβολο Μaster.
Διάρκεια τρία (3) Σαββατοκύριακα.
Ο τρίτος βαθμός δίνεται και ως εξής:
Α. Συντονισμός στο σύμβολο Μaster και εκμάθηση προχωρημένων τεχνικών «θεραπείας».
Διάρκεια δύο (2) ημέρες.
Β. Εκμάθηση της διαδικασίας των συντονισμών όλων των βαθμών και της θεωρίας διδασκαλίας.
Διάρκεια τέσσερις (4) ημέρες.