Ο χώρος μας

Συνεδριες Reiki και Reconnection


Παρέχονται συνεδρίες Reiki και Reconnection καθημερινά κατόπιν ραντεβού.
Η διάρκεια της συνεδρίας είναι 60 λεπτά και για τον καθένα χωριστά μπορεί να εξελιχθεί σε μια πολύ βιωματική και ¨θεραπευτική¨ εμπειρία.