Ο χώρος μας

Reconnection


Το Reconnection είναι η διαδικασία που ασφαλίζει και βοηθάει την επανασύνδεση μας με το σύμπαν κάτι το οποίο επιτρέπει το Reconnective Healing να πραγματοποιηθεί. Αυτές οι θεραπείες και οι εξελικτικές συχνότητες είναι ένα νέο εύρος ενεργειών που έχουν έρθει μέσω ενός φάσματος φωτός και πληροφοριών.

Το Reconnection είναι που μας βοηθάει να συνεργαστούμε με τα νέα επίπεδα του φωτός και των πληροφοριών και μέσα από αυτά είμαστε πραγματικά ικανοί να επανασυνδεθούμε. Αυτό είναι κάτι νέο. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι πραγματικό και μπορεί να παρασύρει τον καθένα από εμάς.