Ο χώρος μας

Λίγα λόγια για μας και το Ρεικι

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΖΟΓΛΑΝΗΣ

 

Τα τελευταία χρόνια έχω παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια με θέμα την αυτογνωσία και τη φιλοσοφία. Έχω εκπαιδευτεί στη θεραπεία στο αιθερικό σώμα (Ε.Β.Τ.),τα χρώματα της αύρας, στις αγγελικές συνδέσεις και στις ακτίνες lightarian και σε πολλές ακόμη τεχνικές θεραπείας και επικοινωνίας.

Είμαι πιστοποιημένος στο Reconnection και στο Reconnection Healing από τον Eric Pearl καθώς και από το Crimson Circle για το Dream walking Death. Είμαι δάσκαλος του Reiki και του Karuna και παραδίδω σεμινάρια και συνεδρίες.

Τα Μαθήματα θαυμάτων εμφανίστηκαν για να ανατρέψουν όλη μου την ζωή και τις σκέψεις μου γι'αυτήν.

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η Μαρία έχει παρακολουθήσει σεμινάρια αυτογνωσίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αλλά και σεμινάρια γύρω από τις θεραπευτικές ενέργειες του EBT (etheric body treatment), τα χρώματα στην αύρα, Αura Soma1,αγγελικές συνδέσεις, ακτίνες lihgtarian και άλλα  και την  πρώτη επαφή με τον Eric Pearl και το Recconection.

Από το 2009 είναι δασκάλα του Reiki και του Karuna.

Μια μεγάλη μεταστροφή της αντίληψής της και αλλαγή στην ζωή της ήρθε το 2010 όταν εμφανίστηκαν τα Μαθήματα Θαυμάτων όπου και δημιουργήθηκε ομάδα στο κέντρο ΑΛΜΑ  για την διάδοση και μελέτη της μεθόδου  θεωρητικά αλλά κυρίως βιωματικά.